U wordt automatisch uitgelogd over 10 minuten

Blijf ingelogd Log nu uit
115048 meldingen
Homepage

Voor de scholen en buitenschoolse opvanglocaties die gebruik maken van Melior M5 kunt u op deze website incidenten m.b.t. ongewenst gedrag melden.  

Hoe werkt het melden?
Bekijk hieronder het demonstratiefilmpje van het doen van een melding. Als u dubbelklikt op het filmpje opent dit zich in volledig scherm.

Wat kan er gemeld worden: (zie ook voorbeelden van pesten)
- alle soorten van fysiek geweld zoals; slaan, schoppen, duwen, trekken, spugen
- alle soorten van verbaal geweld zoals; uitschelden, (be)dreigen, roddelen, discrimineren
- alle soorten van de ander voor gek zetten: uitlachen, belachelijk maken etc.
- spullen afpakken, verstoppen, vernielen 
- opwachten, opjagen, achtervolgen, klem zetten
- ongewenste aanraking, betasting intieme delen
- opdrachten krijgen, tegen je wil moeten medoen aan/met iets, onder dwang of door groepsdruk
- negeren, buitensluiten/niet mogen meedoen, niemand wil naast je zitten, niet gekozen worden
- online pesten, via computer of telefoon
- alles wat onprettig aanvoelt of je een onveilig gevoel geeft, ook al nam je deel, of moest je meedoen

Wie kan er melden 
Ouders, leerkrachten, overblijfouders, omstanders, vriendjes, broer of zus en natuurlijk het slachtoffer zelf of de meelopers die het zelf eigenlijk ook niet meer leuk vinden. 
Op de buitenschoolse opvanglocaties kunnen de kinderen en hun ouders melden en de groepsleiders.  

Registratie gegevens
Alle informatie wordt vastgelegd om inzicht te krijgen in de gebeurtenissen, situaties, tijdstip, omgeving en betrokkenen. Alleen de leiding kan alle meldingen inzien en elke leerkracht of groepsleider kan de meldingen van de eigen groep zien. Om de veiligheid van de melders te waarborgen en binnen de kaders van de Wet bescherming privacy te blijven, worden alle meldingen vertrouwelijk behandeld en mag het gemelde niet worden medegedeeld aan derden.

Analyseren van de gegevens 
Uiteindelijk wordt er een onderscheid gemaakt tussen incidentele misdragingen, wat bij opgroei gedrag hoort, en structurele misdragingen wat school sociaal onveilig maakt. Kinderen die zich bezighouden met stelselmatige misdragingen en daar moeilijk mee kunnen stoppen zullen met gelegenheidsbeperkende maatregelen en risicobeschermende maatregelen op maat worden geholpen om daarmee te stoppen. Dit helpen is niet vrijblijvend. Alle kinderen die zich bezighouden met stelselmatige misdragingen zullen daar uiteindelijk mee moeten stoppen. Kinderen die sterk opvallen kunnen extra hulp krijgen maar zullen uiteindelijk ook moeten stoppen met misdragingen om het in en rond de school of opvanglocatie voor iedereen sociaal veilig te kunnen maken.