U wordt automatisch uitgelogd over 10 minuten

Blijf ingelogd Log nu uit
117788 meldingen
Doel van melden

Het doel van het melden van incidenten over ongewenst gedrag is het systematisch verzamelen van informatie over gedrag om een verantwoorde en duurzame aanpak mogelijk te maken en de school of buitenschoolse opvanglocatie sociaal veilig te maken.

Onvoldoende feitelijke informatie over structureel pesten maakt het voor scholen en buitenschoolse opvanglocaties vrijwel onmogelijk om dit probleem goed aan te kunnen pakken en te voorkomen. Het is als het ware een soort BlackBox.

De M5-Box is een online meld- en registratiesysteem voor sociaal onwenselijk gedrag waar de sociale veiligheid in en om de school wordt aangetast en maakt een goed onderbouwde aanpak mogelijk. Door het melden komen de benodigde gegevens beschikbaar om stelselmatig pesten uit de anonimiteit en de sfeer van verdenkingen te halen en duurzaam aan te kunnen pakken.

Een school helemaal vrij maken van incidenten is niet mogelijk. Dat kinderen af en toe eens botsen hoort bij opgroei en leergedrag. Als sociaal onwenselijk gedrag consequent wordt gemeld kan de school met de M5 aanpak waarborgen dat structureel pesten niet mogelijk is en dat ieder kind de hele basisschool periode sociaal veilig is.

Als kinderen een veilige basisschooltijd hebben gehad, waar pesten geen belemmering was voor hun ontplooiing en de ontwikkeling van hun zelfvertrouwen, dan kunnen zij de overstap naar het voortgezet onderwijs ook veel beter aan.

Niemand kan dat alleen. Dat kan alleen als alle incidenten waarbij er mogelijk sprake is of is geweest van ongewenst gedrag door u worden gemeld.

 

Wij nodigen u uit om samen een einde te maken aan een tijdperk waarin kinderen structureel pesten als een middel zagen om zichzelf te kunnen handhaven in de vele vrije momenten van het schoolleven en het leven op de buitenschoolse opvanglocatie waar het sociaal onveilig is.