U wordt automatisch uitgelogd over 10 minuten

Blijf ingelogd Log nu uit
117184 meldingen
Info over melden

 

Ouders en de mensen van school of van de opvanglocatie kunnen niets doen aan ongewenst gedrag als zij niets weten 

Volwassenen worden door de kinderen vaak buiten spel gehouden. Pestincidenten vinden vooral plaats op de vrije momenten en dus buiten de waarneming van volwassenen. De kinderen en de klas of groep weten alles maar houden hun mond. Hoofdrolspelers willen uiteraard niet dat hun negatieve gedrag wordt gemeld.  

Door incidenten te melden zorgen we er samen voor dat structureel pesten tot het verleden gaat behoren. 

Door ongewenst gedrag consequent te melden draag je bij aan het tijdig stoppen van pesten zodat structureel en stelselmatig pesten niet meer mogelijk is. Alle narigheden en frustraties, die door stelselmatig pesten worden veroorzaakt kunnen dan worden voorkomen. 

 

Wij vragen alle betrokkenen incidenten over niet-ok gedrag consequent te melden en ook te blijven melden.

Pesten kan worden gestopt door een duurzame en structurele aanpak. Dat kan niemand alleen. Dat kunnen we wel met elkaar doen; leerkrachten, ouders, kinderen zelf, broertjes en zusjes. Ook als je je zorgen maakt over een vriendje of vriendinnnetje kun je het incident gewoon melden.

 

Melden kan middels het formulier 'Meld Pesten' op deze site, of via de site van de school of van de opvanglocatie. Alle meldingen worden vertrouwelijk behandeld. 

 

Pesten is geen onontkoombaar natuurverschijnsel.

U mag weer gewoon verontwaardigd zijn

U hoeft het niet normaal te vinden

U hoeft pesten alleen te melden

Samen lossen we het op

Doe mee en zeg nee

 

Samen maken we en houden we de school sociaal veilig