U wordt automatisch uitgelogd over 10 minuten

Blijf ingelogd Log nu uit
89996 meldingen
Scholen aanmelden

De sluitende aanpak van M5 tegen stelselmatig pesten 

 

Ook op úw school kan de sluitende aanpak van M5 worden toegepast om het stelselmatig pesten structureel en duurzaam aan te pakken en schade door langdurig pesten vroegtijdig te voorkomen.

 

Inleiding

Stelselmatig pesten doet afbreuk aan het welzijn van leerlingen en het effectief les kunnen geven van leerkrachten. De goede sfeer op school wordt er door aangetast. Het is een factor die de kwaliteit van het onderwijs verzwakt. Het doet afbreuk aan het creëren van een kansrijke leeromgeving en ontplooiingsmogelijkheden van jongeren en het werkt negatief uit op burgerschapsvorming.

 

Hoofddoel

De M5-aanpak van Melior Advies heeft als hoofddoel, dat de school na invoering van de methode M5 kan waarborgen dat langdurig en stelselmatig gepest worden niet meer mogelijk is. Dat ieder kind veilig kan overstappen van de basisschool naar het voortgezet onderwijs en mentaal voldoende stevig is om zich naar vermogen verder te kunnen ontplooien. Dat men later terug kan kijken op een fijne schooltijd, waar de basis is gelegd voor succes in de maatschappij en volwaardig burgerschap.  

 

Nevendoelen

De aanpak van M5 stimuleert een nauwere betrokkenheid met de leerlingen. Het versterkt het samenspel en de dialoog tussen leiding, leerkrachten, leerlingen en ouders. Het legitimeert de leerkrachten in hun optreden tegen pesterijen en bij het stellen van grenzen en het optreden bij alledaagse gedragsproblemen. Het geeft invulling aan de maatschappelijke opdracht, als school meer te doen aan burgerschapsvorming. Het is een stap voorwaarts in verdere professionalisering  van de school als organisatie, zonder zinloze bureaucratische rompslomp en enorme investeringen in tijd en geld.

 

Oriënterend gesprek

Elk traject begint met een oriënterend gesprek om u als school te informeren over de mogelijkheden van M5 voor het aanpakken en voorkomen van stelselmatige vormen van pesten. Wij horen dan graag wat de specifieke situatie van uw school is en wat precies de wensen, verwachtingen en doelen zijn. Na dit gesprek kunnen wij een conceptofferte op maat aanbieden. In de offertebespreking kan er fijnafstemming plaats vinden en daarna wordt de offerte definitief aangeboden.

 

Communicatie

Het realiseren van het traject vindt plaats in nauwe samenwerking en afstemming met alle belanghebbenden. De communicatie verloopt voornamelijk informeel. Er wordt regelmatig met u overlegd over de voortgang, de resultaten en de stand van zaken. Wij reiken ideeën en verbeterpunten aan, zodat gestelde doelen binnen de afgesproken tijd gerealiseerd kunnen worden.

 

Contact: Melior Advies, Gouda. Anco van Moolenbroek, adviseur, 06 34658929

 

De sluitende aanpak maakt het verschil